Estudi: Detecció de necessitats formatives de les empreses del Port de Barcelona

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Presentació
              Estudi: Detecció de necessitats formatives de les empreses del Port de Barcelona

 

Aquest estudi, impulsat pel Port de Barcelona, Fundació BCN Formació Professional, Barcelona Activa i Ajuntament de Barcelona té l’objectiu d’identificar quines són les necessitats formatives de les empreses del Port de Barcelona i els perfils professionals emergents.

Per tal de col·laborar en aquest projecte, si us plau empleneu aquesta enquesta amb un temps aproximat de resposta de 10 - 15 minuts.
L'enquesta es dirigeix a responsables de RRHH o en el seu defecte a la gerència de l’empresa. En principi no us caldrà consultar cap informació.

 

El període de resposta d’aquesta enquesta finalitza el 31 de juliol

 

Moltes gràcies per la seva participació

              


Estudi: Detecció de necessitats formatives de les empreses del Port de Barcelona

 

Aquest estudi, impulsat pel Port de Barcelona, Fundació BCN Formació Professional, Barcelona Activa i Ajuntament de Barcelona té l’objectiu d’identificar quines són les necessitats formatives de les empreses del Port de Barcelona i els perfils professionals emergents.

Per tal de col·laborar en aquest projecte, si us plau empleneu aquesta enquesta amb un temps aproximat de resposta de 10 - 15 minuts.

L'enquesta es dirigeix a responsables de RRHH
o en el seu defecte a la gerència de l’empresa. En principi no us caldrà consultar cap informació
.

 

El període de resposta d’aquesta enquesta finalitza el 31 de juliol

 

Moltes gràcies per la seva participació