Skip survey header

Avaluació jornada difusió Guia d'Emancipació

Sobre la jornada

A continuació un petit qüestionari per millorar de cara a les properes jornades.
Us agraïm molt el vostre temps i la vostra dedicació.

 
Data de la jornada
SOBRE EL CONTINGUT
Space Cell (1 la puntuació més baixa i 4 la millor).
T'ha agradat el contingut?
T’ha aportat nous coneixements?
El contingut t'ha semblat útil per l'acció quotidiana?
SOBRE LA LOGÍSTICA DE LA JORNADA
Space Cell (1 la puntuació més baixa i 4 la millor).
Creus que l'horari i durada assignats han estat els adequats?
Creus que l'espai seleccionat ha estat l'adequat?
T'ha agradat el format de la sessió?
VALORACIÓ GLOBAL DE LA JORNADA
Space Cell (1 la puntuació més baixa i 5 la millor).
Valoració global de la jornada