Skip survey header

Pomôžte nám zlepšovať Profesiu

Základné údaje

 
Ďakujeme, že ste prejavili záujem o užšiu spoluprácu pri vývoji našich služieb.

Vyplnením nasledovných údajov Vás budeme evidovať ako klientov, na ktorých sa môžeme obrátiť, keď potrebujeme prekonzultovať novú, alebo aktuálnu funkcionalitu. Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia , spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o.

Osobné údaje budú poskytnuté spoločnosti, ako sprostredkovateľovi Widgix, LLC dba SurveyGizmo, 4888 Pearl East Cir., Suite 100W, Boulder, CO 80301 na účely technickej podpory internetovej stránky http://www.surveygizmo.com/s3/3906895/pomozte-nam-zlepsovat-profesiu Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje do Spojených štátov amerických. Prenos je vykonávaný na základe medzinárodnej dohody EU - U.S. Privacy Shield.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Kontakt pre odvolanie súhlasu: dataprotection@profesia.sk.

Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.