Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Kwestionariusz zgłoszeniowy na spotkanie o suwerenności żywnościowej

Międzypokoleniowe spotkanie rolników dla Suwerenności Żywnościowej
1 – 3 grudnia 2017 r., Grzybów.


Spotkanie jest adresowane do młodych rolników, przedstawicieli organizacji rolniczych, nieformalnych ruchów rolniczych i rolników działaczy, zainteresowanych rozpoczęciem/włączeniem się w działania na rzecz Suwerenności Żywnościowej.

Ma ono na celu poznanie się, integrację środowiska, nawiązanie kontaktów oraz współpracy na rzecz realizacji zasad Suwerenności Żywnościowej. Spotkanie jest także zaproszeniem do włączenia się w działania Ruchu Nyeleni Polska oraz współtworzenia tematycznych grup roboczych w celu wzmocnienia społeczno-politycznego oddziaływania Ruchu na rzecz realizacji zasad Suwerenności Żywnościowej.

Podczas spotkania zaplanowano wykłady i dyskusje dotyczące sytuacji rolników w Polsce oraz na świecie, możliwości wpływania na zmianę polityk rolnych oraz praktyczne ćwiczenia w mniejszych grupach m.in. wokół tematu współpracy. Zapraszamy do zaznajomienia się z programem spotkania http://nyeleni.pl/program-miedzypokoleniowego-spotkania-rolnikow-dla-suwerennosci-zywnosciowej/ 

Kwestionariusz jest elementem rekrutacji uczestników spośród zgłaszających się osób. Ze względu na to, że organizatorzy spodziewają się, że będzie więcej chętnych niż miejsc, podkreślamy, że wypełnienie kwestionariusza nie jest równoznaczne z byciem zarejestrowanym. Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników będzie mail od organizatorów. Tylko osoby wpisane na listę uczestników mogą uczestniczyć w spotkaniu. Ewentualne pytania prosimy kierować do Agnieszki Makowskiej na adres nyelenipl@gmail.com.

Wypełnienie wszystkich pól kwestionariusza jest obowiązkowe (z wyjątkiem pola „uwagi”).
This question requires a valid email address.
7. Proszę wybrać, do której kategorii uczestników Pan/Pani się zalicza. Należy wybrać tylko jedną, najbardziej pasującą, kategorię: *This question is required.
9. W jakim stopniu zna Pan/Pani zasady suwerenności żywnościowej i/lub Deklarację Nyeleni?
(Zasady suwerenności żywnościowej opisane są tu http://nyeleni.pl/6-zasad-suwerennosci-zywnosciowej/ a Deklaracja Nyeleni znajduje się tu http://nyeleni.pl/deklaracja-nyeleni-mali-2007/) *This question is required.
10. W jakim stopniu utożsamia się Pan/Pani i popiera zasady suwerenności żywnościowej i/lub Deklarację Nyeleni? *This question is required.
13. Czy będzie Pan/Pani uczestniczyć w całym spotkaniu? W przypadku odpowiedzi "nie" prosimy o podanie dokładnych dat, kiedy będzie Pan/Pani uczestniczyć w spotkaniu. *This question is required.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software