Skip survey header

Woordenschat Toets Nederlands ALFA

De toets meet hoeveel woorden u kent in het Nederlands.
Eerst vragen wij uw informatie.
Daarna begint de toets.
De toets heeft 60 opdrachten.
Klik nu op VOLGENDE.