Skip survey header

Kontroll av operation 4v.

Första sidan

1. OBS! Dina svar separeras från dina personuppgifter och  lagras inte tillsammans med personuppgifterna. Uppgifterna används endast för att förbättra vårdprocesserna inom dagkirurgi.  Uppgifter om mobiltelefon används för SMS påminnelse inför 1 års kontroll.
3. Smärtor dagtid utan belastning under den första månaden efter operationen. Vecka 1 är första veckan efter operationen.
4. Smärtor dagtid när du använder armen under den första månaden efter operationen. Vecka 1 är första veckan efter operationen.
5. Hur många gånger per vecka uppskattar du att du i genomsnitt har tränat själv eller har tränat med sjukgymnast vecka 2-4 efter den operation?
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software