Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Saj veste, kako ravnati z nadarjenimi učenci?

1. . *Za rezultate odgovorite na vsa vprašanja.
Space Cell DANENE VEM
Nadarjeni učenci imajo zmeraj dobre ocene.
Nadarjeni učenci hitreje končajo samostojno delo in so veseli, kadar imam zanje pripravljene dodatne naloge.
Nadarjeni učenci potrebujejo posebej prilagojen pouk.
Učenje vnaprej je posebna metoda, ki se uporablja pri delu z nadarjenimi učenci.
Če poučujemo po zahtevnejšem kurikulumu, manj sposobni učenci ne morejo dohajati obravnave snovi.
Tudi najbolj inteligentni učenci včasih potrebujejo učiteljevo pomoč.
Veliko nadarjenih učencev ima čustvene težave.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software