Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Badanie 6

Drodzy Uczniowie

Witamy już w szóstym, ostatnim etapie badań, których celem jest poznanie tego, co jest ważne dla dzieci i młodzieży; zmian, jakie zachodzą w młodych ludziach, ich poglądów oraz zachowań.

Badania, w których weźmiecie udział, odbywają się w ramach międzynarodowego projektu badawczego, kierowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Zurychu, a który wspierany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Na takie same pytania odpowiadają Uczniowie z Waszej szkoły oraz ze szkół w Szwajcarii.

Część pytań jest taka sama lub podobna do pytań w poprzednich etapach badań, które odbyły się kilka miesięcy temu. Chcemy się dowiedzieć, czy coś się przez ten czas zmieniło w Waszych poglądach, uczuciach i zachowaniu. Zależy nam na uzyskaniu szczerych odpowiedzi. Zapewniamy, że informacje, które przekażecie w ankiecie, nie zostaną udostępnione żadnej osobie spoza zespołu badawczego pracującego przy tym projekcie.

Prosimy o uważne odpowiadanie na pytania, ponieważ do pytań na poprzednich stronach nie można wrócić.

Z pozdrowieniami
Zespół Badawczy
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software