Skip survey header

Arloesi er mwyn Arbed: Ymchwil a Datblygu Ffurflen Gais

Cyn llenwi'r cais hwn sicrhewch eich bod wedi darllen y canllawiau ar gyfer ymgeiswyr sydd i'w gweld yma: http://www.nesta.org.uk/project/innovate-save.
Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen y cwestiynau a ofynnir yn aml a/neu siarad ag aelod o dîm Y Lab cyn cyflwyno’ch cais. Os nad ydych eisoes wedi cael sgwrs neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Amy Richards (amy.richards@nesta.org.uk) i drefnu sgwrs.

Wrth lenwi'r ffurflen gais hon, byddwch yn glir a chryno yn eich atebion - mae croeso i chi ddefnyddio pwyntiau bwled ar gyfer atebion hirach.

Terms and Conditions can be found here:  http://www.nesta.org.uk/innovate-save-terms-and-conditions
2. Enw, cyfeiriad a manylion cyswllt y sefydliad arweiniol (gan gynnwys unrhyw rifau cwmni neu elusen):
This question requires a valid email address.