Skip survey header

Informasjonsbehov - pasienter med sarkom

Pasientforeningen Sarkomer ønsker å utvikle en digital tjeneste som gjør det lettere for kreftpasienter og deres pårørende å finne god og relevant informasjon. Derfor trenger vi å vite mer om hva som er/var viktig for deg.

Svarene dine er anonyme, ingen kan spore svarene tilbake til deg.

Undersøkelsen tar 2-3 minutter. 


 
1. Diagnose  *This question is required.
This question requires a valid number format.