Skip survey header

Informasjonsbehov - pårørende til pasienter med sarkom

Pasientforeningen Sarkomer ønsker å utvikle en digital tjeneste som gjør det lettere for kreftpasienter og deres pårørende å finne god og relevant informasjon. Derfor trenger vi å vite mer om hva som er/var viktig for deg.

Svarene dine er anonyme, ingen kan spore svarene tilbake til deg.

Undersøkelsen tar 2-3 minutter. 

 

1. Som pårørende - hvilke tema er/var viktig for deg? (du kan velge flere alternativer)
2. Opplever du at informasjonen dere får/fikk er relevant?
AldriI liten gradDelvisI stor gradAlltid
3. Hva synes du om språket som benyttes?
4. Hva synes du om mengde informasjon dere får/fikk?
5. På hvilket tidspunkt i forløpet er det viktigst å få informasjon (du kan velge flere alternativer)?
6. Hvordan foretrekker du å motta informasjon (du kan velge flere alternativer)?
7. I hvor stor grad leser/leste du informasjonen som er tilgjengelig?
AldriSjeldenAv og tilOfteAlltid
8. Ville du ha likt å kunne samle relevant informasjon på et sted (Mobilapplikasjon/eget nettsted etc.)?
9. Er det noen funksjoner du tenker vil være nyttig i en slik tjeneste (du kan velge flere alternativer)?