Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Презентације уџбеника издавачке куће Фреска

Позивамо вас на презентацију нових уџбеника за 1. разред основне школе, који су у потпуности усклађени с новим Планом и програмом наставе и учења.

Представићемо вам и изузетне дигиталне материјале помоћу којих ће часови бити још интересантнији.

Искуство аутора осигураће да остварите све исходе учења који се очекују. Сви присутни моћи ће да добију своје промотивне примерке уџбеника за 1. разред за предмет српски језик, математика, свет око нас, музичка култура и ликовна култура.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software