This survey uses a trial version of the SurveyGizmo platform and the user’s identity is not verified.
Skip survey header

Sondazhi për skemat kombëtare mbështetëse 2018

1.
Si i vlerësoni ndryshimet në lidhje me aplikimin online për Skemat Kombëtare Mbështetëse të AZHBR 2018?
*Ju lutem zgjidhni një nga alternativat!