Skip survey header

Оцена рада локалне самоуправе у Смедеревској Паланци

1. Оцените рад следећих институција у општини Смедеревска Паланка *This question is required.
Space Cell Апсолутно сам незадовољанНезадовољан самНе могу да оценимЗадововољан самВеома сам задовољан
Предшколска установа *This question is required
Основне школе *This question is required
Средње школе *This question is required
Комуналне службе *This question is required
Зелена пијаца *This question is required
Градски превоз *This question is required
Путна мрежа *This question is required
Полиција *This question is required
Инспекције *This question is required
Суд *This question is required
Пошта *This question is required
Спортски објекти *This question is required
Општинска администрација *This question is required
Центар за социјални рад *This question is required
Национална служба за запошљавање - одељење Смедеревска Паланка *This question is required
Локални медији *This question is required
Центар за културу *This question is required
Народни музеј, галерија *This question is required
Народна библиотека *This question is required
2. У којој мери вам се чини да грађани могу да утичу на ток ствари у општини Смедеревска Паланка, без обзира на то колико сте заиста ангажовани? *This question is required.
3. Ко има највећу моћ у вашој општини? *This question is required.
4. Колико година имате?
5. Где тренутно живите?
6. Ваше образовање
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software