Skip survey header

Pion Survey 2018 - Norwegian

Undersøkelse Pion

Velkommen! Dette er en undersøkelse hvor vi forsøker å finne ut av hvordan de av oss som selger sex gjennom internett opplever dette. Undersøkelsen er gjennomført av Pion (Sexarbeideres interesseorganisasjon i Norge), i samarbeid med Helsedirektoratet.

Vi kommer i denne undersøkelsen til å stille noen spørsmål som omhandler ubehagelig opplevelser og/eller vold. Noen av disse spørsmålene kommer til å omhandle sensitive temaer som kan oppleves vanskelige for noen. Alle spørsmålene er frivillig å svare på og du kan når som helst hoppe over ett eller flere spørsmål eller trekke deg fra undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym og du kan når som helst trekke deg. 

Mange som selger sex har erfaring med å gjøre dette i flere land. I denne undersøkelsen ønsker vi å spesifikt kartlegge erfaringer her i Norge. Vi ber derfor om at du i løpet av denne spørreundersøkelsen kun rapporterer hendelser du har opplevd i forbindelse med salg av seksuelle tjenester i Norge