Skip survey header

Sosyal Medyanın, Satın Alma Kararlarınızda Etkisi Var Mıdır?

Sosyal paylaşım mecrası nedir?
Kullanıcıların bilgilerini ve fikirlerini internet ortamında yine kullanıcı merkezli bir şekilde üretmesine, geliştirmesine ve paylaşmasına olanak sağlayan sosyal medya kanallarıdır. (Örnek: Bloglar, Forumlar, Facebook, Youtube vb.)

Anketin amacı nedir?
"Türkiye'de sosyal medyanın, tüketici satın alma kararlarındaki etkileri nasıldır?" sorusuna cevap aramaktır.

Anketimizde toplam 11 soru bulunmaktadır.


Bu anket, Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı kapsamında yapılmaktadır.


1. Hangi yaş aralığındasınız? *This question is required.
2. Cinsiyetiniz nedir? *This question is required.
3. Bir ürün veya hizmeti satın almadan önce sosyal paylaşım mecralarında araştırma yapıyor musunuz? *This question is required.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software