Skip survey header

Služby pre mladých inovátorov

Strana 1 z 5

CE logoInoPlaCe logo

Vyberte prosím z nasledujúcich služieb tie, ktoré by ste ako začínajúci podnikatelia, vedci, vynálezci najviac potrebovali a roztrieďte ich do skupín podľa dôležitosti nasledovne:

4 hviezdičky – tie, ktoré sú pre Vás najdôležitejšie
3 hviezdičky – tie, ktoré sú pre Vás dôležité
2 hviezdičky – tie, ktoré sú pre Vás menej dôležité 
1 hviezdička – tie, ktoré sú pre Vás najmenej dôležité 
0 hviezdičiek – tie, ktoré pre Vás nie sú vôbec zaujímavé

1. Zjednodušenie administratívy pre príchod zahraničných študentovSlužba na zjednodušenie administratívneho bremena pre prichádzajúcich zahraničných študentov.
Space Cell Otázka 1
Dôležitosť
2. Kapitalizácia a komercializácia výsledkov výskumuKonzultačná a poradenská služba ku kapitalizácii výsledkov výskumu; a komercializácii inovatívnych technológií.
Space Cell Otázka 2
Dôležitosť
3. Podnikateľskí anjeli a investičný tzv. rizikový kapitál na podnikanieSlužby na zabezpečenie prístupu inovátorov k štartovaciemu kapitálu na podnikanie vo forme podnikateľských anjelov alebo rizikového kapitálu.
Space Cell Otázka 3
Dôležitosť
4. Podpora pri tvorbe projektov a žiadostí o granty/prostriedkyVyhľadanie adekvátnych výziev a pomoc pri vypracovaní a predložení kvalitného projektového návrhu na podporu realizácie projektového zámeru.
Space Cell Otázka 4
Dôležitosť
5. Posúdenie výsledkov vývojaNezávislé posúdenie výsledkov výskumu, vrátane ohodnotenia obchodného, marketingového a komercializačného potenciálu výsledku výskumu.
Space Cell Otázka 5
Dôležitosť
6. Často kladené otázky v inovačnom procese(WEB Poradňa) Zriadenie a aktualizácia špeciálnej časti venovanej častko kladeným otázkam v inovačnom procese v rámci on-line platformy projektu. Mladí inovátori môžu klásť otázky, na ktoré dostanú podrobnú odpoveď v krátkom čase.
Space Cell Otázka 6
Dôležitosť
7. Zborník dobrej praxeOn line zborník sumarizujúci príklady dobrej praxe v inováciách realizovaných mladými inovátormi ako zdroj inšpirácie a motivácie. Tieto budú identifikované v každom zo zúčastnených regiónov na rovnomerné pokrytie teritória EÚ.
Space Cell Otázka 7
Dôležitosť
8. PropagáciaPR služby pre inovatívne začínajúce firmy pozostávajúce z tvorby PR stratégie, konkrétnych návrhov aktivít, poradenstva v marketingu a popularizácii inovatívnych ideí.
Space Cell Otázka 8
Dôležitosť
9. Kontaktná osoba pre mladých inovátorov vo výskumných inštitúciáchMenovanie kontaktnej osoby pre mladých inovátorov vo výskumných inštitúciách.Táto osoba bude zodpovedať za komunikáciu s mladými inovátormi, spravovať stáže relevantných kandidátov, viesť výskumné projekty mladých inovátorov, vyhľadávať vhodných kandiátov na univerzitách...
Space Cell Otázka 9
Dôležitosť
10. Podpora pre Inovačných šampiónovPodpora a propagácia „Inovačných šampiónov“ ako príkladov úspešnej realizácie inovácie a jej transfér. Propagácia by sa mala realizovať na on-line platforme cez register inovačných šampiónov. Platforma tiež poskytne zviditeľnenie príbehom o úspechov inkubovaných a začínajúcich firiem (" výstavná sieň talentov").
Space Cell Otázka 10
Dôležitosť
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software