Skip survey header

Kleurenscan

Introductie


Deze "Kleurentest" heeft als doel uw inzicht te versterken in de wijze waarop u denkt en handelt in een veranderproces. Uit deze test komt naar voren waar uw relatieve voorkeuren liggen met betrekking tot vijf veranderkundige paradigma’s, getypeerd in kleuren. Er komt ook uit naar voren in welke mate uw denken en doen met elkaar in overeenstemming zijn. Deze test is voor iedereen geschikt: iedereen is veranderaar in één of meerdere onderdelen van zijn leven. Of u nu manager, adviseur, secretaresse, leraar of advocaat bent: we gaan ervan uit dat u meer dan eens tracht veranderingen bewust te initiëren of te beïnvloeden. Op de volgende bladzijden staan paren beweringen die van toepassing zijn op het veranderen van organisaties. Vink van ieder paar aan, A of B, die bewering die het meest typerend is voor u. In een aantal gevallen zal de A- noch de B-bewering erg kenmerkend voor u zijn; kies dan de bewering die het meest op u van toepassing is. Denk niet te lang na, vink die bewering aan waarin u zich in eerste instantie herkent.


Veel plezier!!!

Kleurenscan "Denken"


Dit eerste deel van de Kleurenscan heeft als doel uw visie op veranderen in kaart te brengen. Lees de onderstaande uitspraken en kies steeds die uitspraak die het beste bij uw visie op veranderen past. Het gaat hier om uw overtuigingen: om wat u denkt dat goed werkt, om wat u een gewenste en realistische benadering vindt.

denken - 1 *Deze vraag is verplicht.
denken - 2 *Deze vraag is verplicht.
denken - 3 *Deze vraag is verplicht.
denken - 4 *Deze vraag is verplicht.
denken - 5 *Deze vraag is verplicht.
denken - 6 *Deze vraag is verplicht.
denken - 7 *Deze vraag is verplicht.
denken - 8 *Deze vraag is verplicht.
denken - 9 *Deze vraag is verplicht.
denken - 10 *Deze vraag is verplicht.
denken - 11 *Deze vraag is verplicht.
denken - 12 *Deze vraag is verplicht.
denken - 13 *Deze vraag is verplicht.
denken - 14 *Deze vraag is verplicht.
denken - 15 *Deze vraag is verplicht.
denken - 16 *Deze vraag is verplicht.
denken - 17 *Deze vraag is verplicht.
denken - 18 *Deze vraag is verplicht.
denken - 19 *Deze vraag is verplicht.
denken - 20 *Deze vraag is verplicht.
denken - 21 *Deze vraag is verplicht.
denken - 22 *Deze vraag is verplicht.
denken - 23 *Deze vraag is verplicht.
denken - 24 *Deze vraag is verplicht.
denken - 25 *Deze vraag is verplicht.
denken - 26 *Deze vraag is verplicht.
denken - 27 *Deze vraag is verplicht.
denken - 28 *Deze vraag is verplicht.
denken - 29 *Deze vraag is verplicht.
denken - 30 *Deze vraag is verplicht.

Kleurenscan "doen"


Dit tweede deel van de scan heeft als doel uw handelen bij veranderingen in kaart te brengen. Voor u naar de vragen gaat, haalt u eerst drie veranderingen voor de geest waarin u een rol van betekenis heeft gespeeld. De scan geeft de beste resultaten als uw rol(len) in deze veranderingen redelijk representatief is (zijn) voor uw gedrag in veranderingstrajecten. Het heeft de voorkeur als de veranderingen plaats hebben gehad in de afgelopen twee jaar. Ga nu eerst na wat in elk van de drie veranderingen de situatie was, wat er nagestreefd werd en wat uw rol was. Richt vervolgens uw aandacht op de onderstaande vragen. Baseer uw keuze voor een A- of B-bewering zoveel mogelijk op uw feitelijke gedrag in de door u geselecteerde specifieke situaties.

doen - 1 *Deze vraag is verplicht.
doen - 2 *Deze vraag is verplicht.
doen - 3 *Deze vraag is verplicht.
doen - 4 *Deze vraag is verplicht.
doen - 5 *Deze vraag is verplicht.
doen - 6 *Deze vraag is verplicht.
doen - 7 *Deze vraag is verplicht.
doen - 8 *Deze vraag is verplicht.
doen - 9 *Deze vraag is verplicht.
doen - 10 *Deze vraag is verplicht.
doen - 11 *Deze vraag is verplicht.
doen - 12 *Deze vraag is verplicht.
doen - 13 *Deze vraag is verplicht.
doen - 14 *Deze vraag is verplicht.
doen - 15 *Deze vraag is verplicht.
doen - 16 *Deze vraag is verplicht.
doen - 17 *Deze vraag is verplicht.
doen - 18 *Deze vraag is verplicht.
doen - 19 *Deze vraag is verplicht.
doen - 20 *Deze vraag is verplicht.
doen - 21 *Deze vraag is verplicht.
doen - 22 *Deze vraag is verplicht.
doen - 23 *Deze vraag is verplicht.
doen - 24 *Deze vraag is verplicht.
doen - 25 *Deze vraag is verplicht.
doen - 26 *Deze vraag is verplicht.
doen - 27 *Deze vraag is verplicht.
doen - 28 *Deze vraag is verplicht.
doen - 29 *Deze vraag is verplicht.
doen - 30 *Deze vraag is verplicht.