Skip survey header

Evaluatie Energieloket Groningen

Uw gegevens

Fijn dat u de diensten van het uitvoerende bedrijf wilt beoordelen! Het kost u maar 2 minuten!

Wat doen wij met uw antwoorden?
Door uw ervaring met ons te delen, helpt uĀ om deĀ dienstverlening van het uitvoerend bedrijf te verbeteren. Daar profiteren uw stadsgenoten van. Natuurlijk wordt uw beoordeling anoniem gebruikt!
Uw gegevens:
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.
Waarom vragen wij uw gegevens?
Door uw adresgegevens te vragen weten we precies wie er al een evaluatie heeft gegeven. U krijgt die vraag dan niet nog een keer van ons. We koppelen uw adresgegevens vanzelfsprekend niet aan de beoordeling, die is anoniem.