Skip survey header

Testa dig själv - Depression (MADRS)

Svara på frågorna nedan och ta reda på om du lider av depression.
1. Sinnesstämning
Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det har varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ih
åg om du har känt dig lättare till sinnes om det har hänt något positivt.