Skip survey header

antikroppar-nu Best All Material

Kiovig
Den här broschyren vänder sig till dina patienter som vill veta mer om behandling med Kiovig.
This question requires a valid number format.
Antal:
Inför din immunglobulinbehandling
Materialet vänder sig till patienter. Det ger en kortfattad översikt av immunförsvaret och beskriver bland annat hur behandling går till och vad man ska tänka på.
This question requires a valid number format.
Antal:
Plansch över immunförsvarets uppbyggnad
Planschen lämpar sig utmärkt att sätta upp på mottagningens / avdelningens vägg, den ger en klar och överskådlig bild över hur immunförsvaret är uppbyggt.
Plansch över immunförsvarets uppbyggnad
Planschen lämpar sig utmärkt att sätta upp på mottagningens / avdelningens vägg, den ger en klar och överskådlig bild över hur immunförsvaret är uppbyggt.
This question requires a valid number format.
Antal:
This question requires a valid email address.