Skip survey header

File Upload Question Type

Page One

Portal voor uploaden van adressenbestanden voor Bosgra Onderzoek

Upload hier uw adressenbestand voor Bosgra Onderzoek. De verbinding is versleuteld via SSL (HTTPS) om te voldoen aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens en aan de normeringen voor informatiebeveiliging NEN 7510 en ISO 27001. Wij ontvangen graag zo weinig mogelijk privacy gevoelige gegevens (privacy by default). Wilt u daarom bijvoorbeeld het BSN nummer niet meesturen?
 
  1. Klik op de knop Browse om het bestand op uw computer te zoeken (u kunt meerdere bestanden in 1 keer uploaden). Zorg ervoor dat de klinieknaam in de bestandsnaam is verwerkt.
  2. Controleer of de bestandsnaam in grijs boven de knop Browse wordt weergegeven, zo niet dan is het uploaden niet gelukt. Probeer het nogmaals indien het niet gelukt is. Zie de afbeelding hieronder:
  3. Vul nu uw contactgegevens in.
  4. Daarna mag u op de knop Verzenden klikken.
*Deze vraag/upload is verplicht
Contactgegevens
This question requires a valid email address.
Voor welk onderzoek is dit bestand bedoeld?
Bevat het adressenbestand personen jonger dan 16 jaar?
Voeg alleen adressen toe van patiënten onder de 16 jaar indien dit e-mail adressen van hun ouders/verzorgers zijn of als de ouders/verzorgers expliciet toestemming hebben gegeven voor het rechtstreeks benaderen van de patiënten. Kunt u bevestigen dat dit het geval is? 

Let op: Indien u hieronder nee invult, vragen wij u om een nieuw adressenbestand te uploaden waarin de patiënten onder 16 jaar zijn verwijderd.