Skip survey header

Undersökning om digital affärs- och ledarskapsförmåga

Välkommen till undersökningen om digital affärs- och ledarskapsförmåga!

Digitalisering är numera så mycket mer än hemsidor och nya CRM- och kampanjsystem. Vi är inne i en fjärde industriell revolution som påverkar allt från erbjudanden, som digitaliseras med artificiell intelligens och sensorer, till operationella processer där man kan nyttja avancerad digital analys och stora datamängder för att styra om sina logistikflöden och tillverkningsprocesser. Affärsmodeller utmanas och man har möjlighet att ta över produktägandet från kunder och partners och leverera behovsstyrd åtkomst. Detta påverkar även ledarskapet på både styrelsenivå och operationell nivå.

Avsikten med denna undersökning är att förstå och visa er organisation, såväl som din egen ledarskapsposition, i den nya komplexa och tvetydiga världen som är starkt påverkad av den digitala utvecklingen.

Undersökningen är uppdelad i fem områden. Det första området handlar om er organisations befintliga digitala affärsförmåga, det andra om er organisations ledarskapsförmåga i den digitala världen. De tre sista områdena handlar om din individuella ledarskapsförmåga i den digitala världen, din förmåga att öka den digitala affärsinsikten, din förmåga att involvera för innovation och din förmåga att agera anpassat.

När du fyllt i undersökningen får du en återkoppling med ditt resultat i förhållande till andra. Undersökningen tar ca 15 minuter att genomföra. Notera att du behöver besvara alla frågor för att undvika att få ett missledande resultat. Om du är konsult i enmansföretag, kan du välja att svara på vägnar av ett företag du känner väl.

Undersökningen är baserad på Digoshens pågående globala undersökningar och erfarenheter och har även baserats på forskning utförd av organisationer som MIT, Stanford, Altimeter, McKinsey, Forrester, Cap etc.

Vi tackar er för att ni genomför undersökningen och hoppas att ni finner värde i er personliga resultatrapport. Önskar ni kontakt eller mer information finner ni det via Digoshen.com. Det har aldrig funnits så stora möjligheter som nu!

Team Digoshen