Skip survey header

Test - houby

1. Velmi rozšířená houba, lidově se jí říká babka nebo praskáč, protože klobouk bývá v dospělosti silně rozpraskaný.