Skip survey header

Minienkät Eksem

Minienkät

Hjälp oss öka kunskapen! Svara på några frågor nedan. Hälsningar Redaktionen.
1. Blir ditt anhörigs eksem bättre av receptfri kortisonsalva?
2. Har du/anhörig besökt läkare för bedömning av eksem?
3. Kön?
Space Cell KvinnaMan
Välj svar
4. Ålder?
Space Cell 0-1516-2526-3536-4546-5556-6566-75+75
Välj svar