Skip survey header

Horne-Östbergi hommikuse-õhtuse aktiivsuse küsimustik

Palume teil lisaks geenitesti tegemisele täita käesolev inimeste reaalse unemustri ja unetüübi hindamiseks kasutatav Horne-Östbergi hommikuse-õhtuse aktiivsuse küsimustik (Horne, J., & Östberg, O. (1976)).

Küsitluse täitmine võtab maksimaalselt 5 minutit ja see on abiks geenitesti tulemuste võrdlemisel Teie enda hinnanguga. Hinnangute andmisel ärge arvestage eraldi töö– ja puhkepäevi, vaid oma elustiili tervikuna.   

Palun valige iga küsimuse puhul Teid kõige paremini kirjeldav vastus, mis näitab Teie enesetunnet paari viimase nädala jooksul.
sportsgene.png