Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Leiderschap binnen auditdiensten

Welkom!

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Annabel Laurenssen - de Jager en momenteel ben ik bezig met onderzoek in het kader van mijn post-master studie tot Register Operational Auditor. Dit onderzoek richt zich op het leiderschap binnen auditdiensten in Nederland en de relatie hiervan met het type auditdienst en de heersende afdelingscultuur. Hierover is tot op heden nog weinig bekend.

Deze enquête is bestemd voor iedereen die in Nederland werkzaam is op een afdeling die (voornamelijk) als taakstelling heeft het uitvoeren van audits binnen de organisatie waar de afdeling onderdeel van uitmaakt. Als u zich hierin herkent, vraag ik u om deze enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête kost u ongeveer 10 tot 15 minuten.

In deze vragenlijst wordt u gevraagd om het leiderschap en de cultuur binnen uw afdeling te beoordelen. Ook volgen er vragen over het type auditdienst waar u voor werkt. De enquête bestaat daarom uit de volgende vier onderdelen.
 
  1. Inleidende vragen
  2. Vragen over de taakstelling van uw afdeling
  3. Vragen over de cultuur van uw afdeling
  4. Vragen over de samenstelling van uw afdeling
  5. Vragen over het leiderschap binnen uw afdeling

Als dank voor het volledig invullen van de enquête, ontvangt u kosteloos een analyse van het vertoond leiderschap en de cultuur op uw afdeling. Ook maakt u kans op een Bol.com cadeaubon ter waarde van €30,-*. Als u aan het eind van deze enquête uw gegevens achterlaat, ontvangt u tevens de rapportage over het onderzoek per email.

Uiteraard wordt met de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk omgegaan. De in de rapportage opgenomen gegevens zijn niet naar personen herleidbaar. De resultaten van dit onderzoek worden begin 2017 gepubliceerd op www.auditing.nl.

Mocht u naar aanleiding van de enquête vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Mijn contactgegevens vindt u hieronder.


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

 
Met vriendelijke groet,
Annabel Laurenssen - de Jager

Tel: 06-38462227
E-mail: annabel.laurenssen@student.eur.nl

*Voor elke 30 volledig ingevulde enquêtes wordt een cadeaubon van Bol.com verloot. Het maximum te verloten cadeaubonnen is zes.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software