Skip survey header

Test: Järnbrist vid hjärtsvikt

Vid hjärtsvikt kan det förekomma blodbrist (anemi) och det är inte ovanligt att det även förekommer järnbrist både med eller utan blodbrist. Svara på frågorna nedan och ta reda på om du behöver uppsöka läkare för att, genom ett blodprov, kontrollera dina järndepåer, Ferritin, och din järnmättnad i blodet, TSAT.

Hälsningar Redaktionen
1. Har du/anhörig fått diagnosen hjärtsvikt?