Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Sophia RashondenEnquête

Om in kaart te brengen wat Nederland weet over rashonden, heeft de Sophia-Vereeniging de Sophia RashondenEnquête ontwikkeld. Met de resultaten kunnen de voorlichtende activiteiten en campagnes aangescherpt worden waarmee rasdierenleed wordt voorkomen.

Rashonden
De vragen die aan bod komen in de Sophia RashondenEnquête betreffen de problemen waar rashonden in Nederland mee te kampen hebben. Bent u bekend met deze problemen en heeft u er ervaringen mee? Deelname aan de enquête duurt maximaal 5 minuten en is anoniem.

Informatiebehoefte
De Sophia RashondenEnquête is bedoeld voor iedereen. Zowel hondeneigenaren als mensen zonder hond worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de Sophia-Vereeniging in beeld krijgt wat Nederland weet over rashonden. Op basis daarvan kunnen we onze dierenbeschermende activiteiten nog beter afstemmen op de informatiebehoefte.

Help mee!
De Sophia-Vereeniging zou het enorm waarderen als u even de tijd neemt om de Sophia RashondenEnquête in te vullen. U kunt ons helpen om nog meer mensen te bereiken door de enquête te verspreiden binnen uw netwerk en deze pagina door te sturen met onderstaande link. Op onze website vindt u meer informatie over rashonden. Met vragen over het gedrag van uw huisdier kunt u gratis terecht bij de deskundigen van Sophia DierenSpreekuren.

This question requires a valid number format.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software