Skip survey header

Onderzoek subsidies

Hartelijk dank voor de medewerking aan ons onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwlijk behandeld. Wij gebruiken de onderzoeksresultaten om onze informatievoorziening en dienstverlening te verbeteren.
This question requires a valid email address.
4. Heeft uw bedrijf al eens gebruik gemaakt van een overheidssubsidie?
5. Heeft uw bedrijf in het recente verleden ( korter dan 5 jaar) overwogen om gebruik te maken van een overheidssubsidie voor uw logistieke processen?
6. Uw bedrijf heeft nog geen gebruik gemaakt van subsidies voor uw logistieke processen, wat is hiervan de reden?
7. Welke plannen heeft uw bedrijf in de toekomst voor uw logistiek?
8. Als uw bedrijf een overheidssubsidie kunt ontvangen voor uw logistieke processen en materieel, waar wordt dit voor ingezet?
9. Hoe groot acht u de kans dat er in de komende 12 maanden door uw bedrijf een subsidie-aanvraag wordt verricht?
10. Heeft u behoefte aan extra informatie over subsidies?
11. Stel: EVO en diverse subsidieverleners organiseren een informatiemarkt waarbij u deel kunt nemen aan kennis- sessies over de diverse subsidiemogelijkheden. Dit evenement vindt centraal plaats in Nederland en is geheel kosteloos. In hoeverre verwacht u dit evenement te bezoeken?