Skip survey header

Test: Sarkopeni

Detta sarkopeni-test är ett internationellt test som kallas SARC-F. Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik, säger att testet, som ursprungligen är amerikanskt, har visat sig fungera bra, dvs. det är validerat mot andra mer objektiva metoder. Det har även översatts och validerats i andra länder. Den här svenska versionen är en översättning av den amerikanska originaltexten, men ännu inte formellt vetenskapligt validerat för svenska förhållanden. Fråga 6 och 7 är tillagda och ingår ej i det internationella testet, dock är de viktiga för att veta orsaken till eventuell sarkopeni. 
1. Har du problem att lyfta 5 kg (exempelvis en kasse med 5 liter mjölk)?