Skip survey header

Vasta Eesti tarbija e-kaubanduse kasutamise uuringule!

Tervitus

Käesoleva uuringu eesmärk on välja selgitada Eesti tarbija eelistused ja ostuotsust mõjutavad tegurid internetist ostmisel. Tulemustest on kasu Eesti e-poodide kasutajasõbralikumaks muutmisel ning parema ostukogemuse pakkumisel.

Küsimustik on koostatud Eesti E-kaubanduse Liidu poolt ja vastamine sellele on anonüümne, kogutavaid andmeid kasutatame üldistatud kuju. Küsimustikule vastamiseks palume aega varuda kuni 10 minutit.

Uuring on vastamiseks aktiivne 10. detsembrini. Tulemused avaldame Eesti E-kaubanduse Liidu kodulehel detsembris.
 
Ette tänades

Eesti E-kaubanduse Liit
http://e-kaubanduseliit.ee
info@e-kaubanduseliit.ee

Teie sugu?

*This question is required.
Teie vanusevahemik? *This question is required.
Teie kõrgeim lõpetatud haridus? *This question is required.
Teie igakuine netosissetulek? *This question is required.
1. Millises maakonnas Te elate? *This question is required.
2. Millises asulas Te elate...
Teie rahvus? *This question is required.

Millal Te kasutasite viimati e-kaubandust ehk ostu-müüki interneti vahendusel (siia ei kuulu e-postiga, SMS-ga, MMS-ga tehtud tellimused)?
Kas …

*This question is required.

Millised on internetist ostmise peamised puudused/takistavad tegurid, miks Te olete jätnud ostu  sooritamata?
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.

Kas Te kavatsete internetist oste teha lähitulevikus?

*This question is required.

Mis oleks Teie jaoks olulised tegurid, et internetist osta sooviksite?
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.
Kas Te peate üldiselt usaldusväärsemaks:
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.

Kas Te olete kuulnud usaldusemärgisest “Turvaline ostukoht”, mida Eesti e-poed kasutavad?

*This question is required.
Kas Te peate "Turvalise ostukoha" märgisega e-poode usaldusväärsemaks? *This question is required.

Kas Teie hinnangul internetist ostmine lähiaastal üldiselt suureneb, väheneb või jääb samaks?

*This question is required.

Milliseid kaubagruppe Te olete ostnud interneti vahendusel viimase aasta jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal internetist oste ei olnud)?
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.

Kui võrrelda e-poode ja tavapoode, siis kust Te olete ülaltoodud kaubagruppide osas teinud rohkem oste viimase aasta jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal internetist oste ei olnud)?

*This question is required.

Kui sageli Te olete internetist oste teinud viimase aasta jooksul?

*This question is required.

Kas Te kavatsete internetist oste teha lähitulevikus?

*This question is required.

Kust Te olete enam ostnud või tellinud tooteid/teenuseid interneti vahendusel viimase aasta jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal internetist oste ei olnud)? Kas...
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.

Kas Te peate üldiselt usaldusväärsemaks:
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.

Kas Te olete mõnes kodumaises e-poes näinud usaldusmärgist “Turvaline ostukoht”?

*This question is required.
Kas Te peate "Turvalise ostukoha" märgisega e-poode usaldusväärsemaks? *This question is required.

Millised on Teie arvates internetist ostmise peamised eelised tavapoega võrreldes?
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.

Millised on Teie arvates internetist ostmise peamised puudused/takistavad tegurid tavapoega võrreldes?
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.

Kas Teie viimane internetist tehtud ost oli:

*This question is required.

Millistest allikatest Te kogusite eelinfot internetist viimati tehtud ostu kohta?
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.
Millistest reklaamikanalitest Te olete e-poodide kohta kõige enam infot saanud? 
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.

Kas viimase aasta jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal internetist oste ei olnud) internetist ostetud tooted või teenused on vastanud Teie ootustele?

*This question is required.
Kuidas käitusite, kui e-poest tellitud toode ei vastanud üldse Teie ootustele?
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.

Kas Te olete internetist ostetud kauba puhul kasutanud taganemisõigust viimase aasta jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal internetist oste ei olnud)?

*This question is required.
Millisel põhjusel Te taganemisõigust kasutanud olete?
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.

Kas Teie hinnangul internetist ostmine lähiaastal üldiselt suureneb, väheneb või jääb samaks?

*This question is required.

Millist tehnilist seadet Te eelistate internetist tehtud ostude puhul kasutada?
(märgi palun iga valiku kasutussagedus)

*This question is required.
Space Cell sagelivahelharvamitte kunagi
sülearvuti
mobiiltelefon
tahvelarvuti
lauaarvuti
Millist kohaletoimetamise viisi Te eelistate Eesti e-poest kauba kättesaamiseks?
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.
Millist pakiautomaati Te eelistate kauba kättesaamiseks? *This question is required.
Millist kullerfirmat Te eelistate kauba kättesaamiseks?
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.
Kas Te peate oluliseks, et e-poest tellitud kaup jõuaks kohale juba tellimise päeval? *This question is required.
Kas Te olete nõus kohaletoimetamise eest rohkem maksma, et saada kaup kätte tellimise päeval? *This question is required.
Kui palju Te oleksite nõus rohkem maksma, et kaup samal päeval kätte saada...
Millist maksemeetodit Te eelistate Eesti e-poes tellimuse eest tasumisel? *This question is required.
Milliseid pangalinke Te maksemeetodina eelistate?
(mitu võimalikku vastust) *This question is required.

Kui Te olete e-poest saanud hea ostukogemuse, siis pigem...:
(mitu võimalikku vastust)

*This question is required.
Millises summas olete hinnanguliselt e-poodidest oste sooritanud viimase 12 kuu jooksul...

Kui suure osa moodustasid internetiostud kõigist Teie jõulukingiostudest?

*This question is required.