Skip survey header

Enkät Spasticitet

Enkät

Hjälp oss öka kunskapen! Svara på några frågor här nedan.
Hälsningar Redaktionen.
1. Har du eller en anhörig till dig någon form av spasticitet som påverkar vardagen negativt?