Skip survey header

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Судалгаа

Танилцуулга

Бид бүгд эрүүл нийгэмд сайхан тухтай амьдарч, ажиллаж, тоглож байхыг хүсдэг. Арлингтон мужийн Олон Нийтийн Эрүүл Мэндийн Хэсэг нь хувийн нууцыг чанд хадгалсан хувийн зарчмаар үйлчлэх, бидний нийгмийн орчны хүч чадлыг ойлгох ба түүнд илүү ихээр анхаарал тавих зорилгоор болон эрүүл мэндийн асуудлуудыг тодорхойлох зорилгоор 5 минутын судалгаа хийж байна.

Таны энэхүү оролцоог Арлингтон мужаас хуримталсан бусад төрлийн мэдээлэлтэй хамтруулан Арлингтон мужийг эрүүл мэндээр толгойлогч нийгэм орчин болгох зорилгоор 10 жилийн төлөвлөгөө зохион байгуулахад хослуулан хэрэглэх болно.

Бид мөн адил таны тухай хэдэн асуулт асуух бөгөөд үүгээр бид судалгааг хэн хийж байгаа ба таны саналууд манай олон төрөлжсөн нийгэмд ямар их чухал байр эзэлж байгааг тайлбарлах болно.

Судалгаанд хэрэглэгсэн илрэлүүдийн тайлбар тольтой энд дарж танилцана уу. 

Хэрэв та судалгаанд туслаж эсвэл цаасан бичмэл хувилбарыг авмаар байгаа бол Destination2027@arlingtonva.us хаягаар бидэнтэй холбоо барьж эсвэл 703-228-5580 эсвэл TTY 703-228-1398 утсаар Даваа Баасан гарагт 8 AM ба 5 PM цагт холбоо барина уу.

Таны оролцоо ба дэмжлэгт баярлалаа.