Skip survey header

Työyhteisöprofiili

Vastavuoroista tukea edistymiseen

Tämä kysely on toinen osa työidentiteettisi kartoittamisessa. Työyhteisön profiilissa arvioit, miten koet että työidentiteettiäsi tuetaan työpaikallasi.

Työyhteisön ID Profiilissa on kuvattu työidentiteettiisi liittyviä asioita erilaisten väittämien avulla.

Väittämissä on neljä vastausvaihtoehtoa. Vastaa kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti, ei niin kuin ehkä toivoisit asian olevan.

Asteikko tarkoittaa: 1) täysin samaa mieltä, 2) jokseenkin samaa mieltä 3) jokseenkin eri mieltä, 4) täysin eri mieltä.

Pyri vastaamaan kysymyksiin avoimesti ja rehellisesti, oman tuntumasi pohjalta. Lopussa on muutama avoin kysymys kommenttejasi, ajatuksiasi ja havaintojasi varten.

Tulokset on jaoteltu neljään työidentiteetin ikkunaan. Saat tulkinnan sekä sanallisia jäsennyksiä tuloksistasi. Voit lähettää omat tuloksesi myös  sähköpostiisi.


Käynnistä Työyhteisöprofiili "Seuraava" painikkeella.