Skip survey header

Mga Tanong Tungkol sa Mga Alternatibo sa Proyektong Pagpapaganda ng Kalye na Folsom Howard #2

Palatanungan sa Folsom Howard Streetscape Project Alternatives (Mga Alternatibo sa Proyektong Pagpapaganda ng Kalye sa Folsom Howard)

Salamat sa iyong pagdalo sa ikalawang Folsom Howard Streetscape Project Open House. Ang iyong pananaw ay tutulong sa pangkat ng proyekto na bumuo ng isang higit na magugustuhang alternatibo, na pagkatapos ay ibabahagi namin sa komunidad sa dakong huli ng tag-araw ng 2017.
 
Habang sinasagot ang mga katanungan, mangyaring tingnan ang mga presentation boards na ibinahagi sa kamakailan-lamang na mga bukas bahay na pagpupulong: https://www.sfmta.com/sites/default/files/projects/2017/FOHO%20BOARDS%20Open%20House%20%232.pdf)

Ang palatanungan ay magagamit hanggang sa Hunyo 9, 2017