Skip survey header

Eksamens-quiz

1. Ifølge den amerikanske professor i psykologi, Henry L. Roediger III, husker vi bedst læsestoffet, hvis vi: