Skip survey header

רציתי ולא עשיתי

אילו מהפעולות הבאות רצית לעשות בשנה החולפת ולא עשית?

חשוב על אחד הנושאים בהם לא טיפלת בשנה החולפת, מהי הסיבה העיקרית שבגללה לא פעלת כפי שתכננת?

This question requires a valid email address.