Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie - Badanie 6

Drodzy Uczniowie

Witamy już w szóstym, ostatnim etapie badań, których celem jest poznanie tego, co jest ważne dla dzieci i młodzieży; zmian, jakie zachodzą w młodych ludziach, ich poglądów oraz zachowań.

Badania, w których weźmiecie udział, odbywają się w ramach międzynarodowego projektu badawczego, kierowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytet w Zurychu, a który wspierany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Na takie same pytania odpowiadają Uczniowie z Waszej szkoły oraz ze szkół w Szwajcarii.

Część pytań jest taka sama lub podobna do pytań w poprzednich etapach badań, które odbyły się kilka miesięcy temu. Chcemy się dowiedzieć, czy coś się przez ten czas zmieniło w Waszych poglądach, uczuciach i zachowaniu. Zależy nam na uzyskaniu szczerych odpowiedzi. Zapewniamy, że informacje, które przekażecie w ankiecie, nie zostaną udostępnione żadnej osobie spoza zespołu badawczego pracującego przy tym projekcie.

Prosimy o uważne odpowiadanie na pytania, ponieważ do pytań na poprzednich stronach nie można wrócić.

Z pozdrowieniami
Zespół Badawczy
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software