Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Anketni upitnik za korisnike usluge županije

1. Djelokrug rada (upravno tijelo) Županije iz kojeg ste tražili uslugu: *Ovo polje je obavezno.
2. Koji tip usluge ste tražili? *Ovo polje je obavezno.
3. Kojoj skupini korisnika pripadate? *Ovo polje je obavezno.
4. Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta ljubaznosti djelatnika županije (1 - "ne zadovoljava", 5 - "izvrsno") *Ovo polje je obavezno.
5. Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta stručnosti djelatnika županije (1 - "ne zadovoljava", 5 - "izvrsno") *Ovo polje je obavezno.
6. Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta efikasnosti djelatnika županije (1 - "ne zadovoljava", 5 - "izvrsno") *Ovo polje je obavezno.
7. Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta dostupnosti djelatnika županije (1 - "ne zadovoljava", 5 - "izvrsno") *Ovo polje je obavezno.
8. Kako biste ocijenili pruženu uslugu s aspekta zadovoljstva pruženom uslugom (1 - "ne zadovoljava", 5 - "izvrsno") *Ovo polje je obavezno.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software