Skip survey header

Træningsafhængighed

Hvor enig er du i følgende udsagn?  *This question is required.
Space Cell Meget uenigUenigHverken/ ellerEnigMeget enig
1. Træning er det vigtigste i mit liv
2. Min familie eller venner er bekymrede for mig, fordi jeg træner så meget
3. Jeg bruger træning til at ændre humør (f.eks. for at blive gladere eller glemme problemer)
4. I løbet af det sidste år har jeg øget min daglige træning
5. Hvis jeg ikke træner hver dag, bliver jeg urolig, vred eller ked af det
6. Jeg har forsøgt at skære ned i min træning, men ender med at træne lige så meget som før