Skip survey header

sbso-de-varens-nieuwe-st-annadreef - ouderbevraging 2018 - scholengroep impact

Geachte ouder(s)
 
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan een enquête over de school van jullie kind(eren).
Met de resultaten van dit onderzoek willen we werken aan onze onderwijskwaliteit.
Invullen is anoniem en duurt slechts 7 minuten.
Alvast bedankt om deel te nemen.
 
Met vriendelijke groeten
Kwaliteitsteam Scholengroep Impact
BaO of SO ? versie 1
 School - vestiging ? versie 1
School geheel ? versie 1
1. Thema 1 van 8 - Infrastructuur en omkadering
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
Ik stuur mijn kind(eren) met een gerust hart naar school. Het is er veilig.
Het schoolgebouw en de lokalen zijn proper.
De toiletten op school zijn proper.
De verkeerssituatie rond de school is veilig.
De school beschikt over voldoende ICT-infrastructuur (computers, internet, …)
Als bezoeker vind ik gemakkelijk de weg in het schoolgebouw.
2. Thema 1 van 8 - Infrastructuur en omkadering
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens oneens eens helemaal eens
De lessenroosters zijn goed georganiseerd.
3. Thema 1 van 8 - Infrastructuur en omkadering
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De voor- en naschoolse opvang is goed.
De speelplaats is aantrekkelijk voor mijn kind.
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
4. Thema 2 van 8 - Schoolkosten
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De schoolkosten worden duidelijk gecommuniceerd.
Ik weet bij wie ik terecht kan op school bij vragen rond betalingen
5. Thema 2 van 8 - Schoolkosten
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De school levert genoeg inspanningen om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
7. Thema 3 van 8 - Onthaal en participatie
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
Ik kan de school makkelijk bereiken als ik iets wil zeggen of vragen.
Als ouder krijg ik de kans om op verschillende manieren betrokken te zijn bij de school.
Ik ben tevreden over de organisatie van de oudercontacten.
Als ouder ben ik welkom op school.
Ik weet bij wie ik voor welk probleem terecht kan.
Ik heb het gevoel dat de school openstaat voor mijn suggesties.
Ik vind het belangrijk dat de school een oudervereniging heeft.
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
9. Thema 4 van 8 - Communicatie
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De school communiceert op een duidelijke manier.
De school deelt geregeld mee wat ze doet.
De school betrekt mij genoeg bij de opvolging van mijn zoon/dochter
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
11. Thema 5 van 8 - Onderwijskwaliteit
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De school streeft naar een zo groot mogelijke ontwikkeling van de talenten en interesses van mijn kind.
De school besteedt voldoende aandacht aan leren leren.
De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning.
De school bevordert de zelfstandigheid van mijn kind.
De school besteedt voldoende aandacht aan ICT (internet, computer,…)
De school heeft een goed uitgebouwde leerlingbegeleiding.
Ik ben tevreden over wat mijn kind leert op school.
Ik ben tevreden over het huiswerkbeleid op school.
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
13. Thema 6 van 8 - Welbevinden leerlingen
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
Mijn kind voelt zich goed op school.
Mijn kind voelt zich goed in de klasgroep.
Mijn kind vindt de lessen op school interessant.
De leerkrachten motiveren mijn kind voldoende.
De school besteedt voldoende aandacht aan elke individuele leerling.
Ik heb het gevoel dat de leerkrachten de leerlingen respecteren.
Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
15. Thema 7 van 8 - Evaluatie van de leerlingen
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De rapporten zijn een realistische weergave van wat mijn kind kan en doet.
De resultaten van mijn kind worden tijdig gecommuniceerd.
De school heeft ook oog voor de houding en het gedrag van mijn kind.
16. Thema 7 van 8 - Evaluatie van de leerlingen
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens niet van toepassing
Huistaken worden goed gepland.
De toetsen worden goed gepland.
De examens worden goed gepland.
Er zijn voldoende evaluaties voor alle vakken.
Er zijn voldoende evaluaties voor alle leergebieden.
Duid op onderstaande schaal aan in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken. Er is bij elke vraag ruimte voor eventuele opmerkingen/aantekeningen. Onder de vragenlijst is nog extra ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen / aanvullingen.
Uw mening is heel belangrijk voor ons.
18. Thema 8 van 8 - Schoolteam
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
Ik kan de directie wanneer nodig aanspreken.
Ik kan leerkrachten wanneer nodig aanspreken.