Skip survey header

sbso-de-varens-nieuwe-st-annadreef - ouderbevraging 2018 - scholengroep impact

Geachte ouder(s)
 
Hierbij nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan een enquête over de school van jullie kind(eren).
Met de resultaten van dit onderzoek willen we werken aan onze onderwijskwaliteit.
Invullen is anoniem en duurt slechts 7 minuten.
Alvast bedankt om deel te nemen.
 
Met vriendelijke groeten
Kwaliteitsteam Scholengroep Impact
BaO of SO ? versie 1
 School - vestiging ? versie 1
School geheel ? versie 1
1. Thema 1 van 8 - Infrastructuur en omkadering
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
Ik stuur mijn kind(eren) met een gerust hart naar school. Het is er veilig.
Het schoolgebouw en de lokalen zijn proper.
De toiletten op school zijn proper.
De verkeerssituatie rond de school is veilig.
De school beschikt over voldoende ICT-infrastructuur (computers, internet, …)
Als bezoeker vind ik gemakkelijk de weg in het schoolgebouw.
2. Thema 1 van 8 - Infrastructuur en omkadering
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens oneens eens helemaal eens
De lessenroosters zijn goed georganiseerd.
3. Thema 1 van 8 - Infrastructuur en omkadering
. Uw bijkomende informatie is heel belangrijk, zeker indien uw mening "helemaal eens" of "helemaal oneens" is.
helemaal oneens eerder oneens eerder eens helemaal eens
De voor- en naschoolse opvang is goed.
De speelplaats is aantrekkelijk voor mijn kind.