Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Kako dobro poznate slovensko diasporo?

1. Rešite kviz o slovenski diaspori v svetu! Katere trditve so pravilne, katere so napačne? Zanimiva dejstva iz kviza lahko uporabite tudi za obogatitev pouka. *Za rezultate odgovorite na vsa vprašanja.
Space Cell DANE
Cleveland v ZDA je mesto z največjim številom slovenskih izseljencev in njihovih potomcev.
Prvi slovenski izseljenci so se v državah priselitve zaposlovali predvsem kot izobražena delovna sila.
Nekateri slovenski izseljenci še danes tekoče govorijo slovensko, prav tako nekateri njihovi otroci, vnuki in pravnuki.
V Euclidu v ZDA so eno od ulic poimenovali po Ljubljani.
Republika Slovenija za slovenske izseljence in njihove potomce (otroke in mladino) v Sloveniji organizira poletne šole slovenskega jezika.
Nekateri slovenski izseljenci in njihovi potomci imajo lahko tudi državljanstvo Republike Slovenije.
V okviru slovenskih izseljenskih skupnosti še danes delujejo slovenske šole, kjer se lahko slovenski izseljenci in njihovi potomci učijo slovenskega jezika.
Nekatere slovenske izseljenske skupnosti so izdajale časopise v slovenskem jeziku.
Slovenski izseljenci se v novih domovinah (državah priselitve) med seboj niso nikoli tesneje povezali.
Največ avstralskih Slovencev živi v zvezni državi Viktorija.
Med slovenskimi izseljenskimi skupnostmi je imela pomembno vlogo slovenska katoliška cerkev.
Večina slovenskih izseljencev je prvi stik z ZDA doživela v mestu Washington, D. C., od koder so se nato z vlakom odpeljali do želenega cilja.
Leta 1924 so ameriške oblasti priseljevanje v ZDA zakonsko še bolj spodbudile.
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software