Skip survey header

Procés de reflexió sobre el model d'atenció a joves extutelats: Qüestionari per a joves

Com sabeu des de finals de 2017 estem duent a terme una reflexió entorn els serveis i programes que són necessaris actualment i a futur per donar resposta als i les joves un cop assoleixen la majoria d’edat.

Comptem en aquest procés amb l’acompanyament d’Inpacte.

Aquesta enquesta va adreçada a recollir la perspectiva dels/les joves així com dels equips educatius que interveniu. Poden participar-hi joves que són usuaris del sistema ara mateix, o bé, que ho hagin estat fa temps. 


LLEGIU AQUESTA PETITA INSTRUCCIÓ ABANS D'EMPLENAR L'ENQUESTA: 

Us demanem que l'entrevista la faci l'educador/a amb el o la jove.

La pregunta es fa oberta, sense donar opcions de respostes, i és l’entrevistador qui marca l’opció en funció de com interpreta la resposta del noi o noia.

L'ÚLTIM DIA PER RESPONDRE ÉS EL 08 D'ABRIL. 

Gràcies en endavant per participar-hi!