Skip survey header

Презентације уџбеника издавачке куће Фреска

Позивамо вас на презентацију нових уџбеника за 5. разред основне школе, који су у потпуности усклађени с новим Планом и програмом наставе и учења.

Представићемо вам и изузетне дигиталне материјале помоћу којих ће часови бити још интересантнији.

Искуство аутора осигураће да остварите све исходе учења који се очекују. Сви присутни моћи ће да добију свој промотивни примерак уџбеника.