Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego w Warszawie - klasy 3 - Badanie 6

Zajęcia, w których weźmiesz udział, pomogą dorosłym w lepszym zrozumieniu, co jest ważne dla dziecka takiego, jak Ty i dla Twoich rówieśników. Na takie same pytania odpowiadają Uczniowie z Twojej szkoły oraz dzieci ze szkół w Szwajcarii. Poprzedni etap badań odbył się kilka miesięcy temu, a teraz zapraszamy do już ostatniego etapu.

Nie jest to sprawdzian, nie ma zatem dobrych i złych odpowiedzi. Dla każdego dziecka inne sprawy mogą być ważne, inne zajęcia interesujące, każdy może lubić innych kolegów. Postaraj się odpowiadać tak, jak naprawdę myślisz.

Przeczytaj  uważnie każde pytanie i wykonuj zadania po kolei. Do pytań na poprzednich stronach nie będzie można wrócić. Jeśli jakieś zdanie będzie dla Ciebie trudne do zrozumienia – poproś któregoś z dorosłych, żeby Ci pomógł.

Dziękujemy!
Zespół psychologów
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Survey Software powered by SurveyGizmo
Survey Software