Skip survey header

Jak Češi cestují do práce?

1. Jak se nejčastěji dopravujete do zaměstnání?
2.

Jak dlouho vám cesta do práce trvá?

3.

Čemu se věnujete při cestě do práce?

4.

Považujete cestu do práce za promarněný čas?