Skip survey header

סקר לרופאי האיגוד

חברי האיגוד לרפואת ילדים יקרים,
לקראת כנס האיגוד ביום 21.11.18, אנו רוצים לשמוע את דעתכם בקשר לתכנים המועדפים.
אנא ענו על שאלון קצר.
בתודה,
ועד האיגוד