Skip survey header

K-12 Education Priorities - Somali


Mudnaanta Waxbarashada Bulshada K-12

Waad ku mahadsantahay talladaada ee mudnaanta miisaaniyada waxbarashada ee soo jeedinta miisaaniyada 2019-21 ee Kormeeraha guud ee Gobolka Duqa magaalada iyo Sharci dajinta Gobolka. Jawaabtaada waxay ku caawineysaa Xafiiska Kormeeraha guud ee waxbarashada dadweynaha (Office of Superintendent of Public Instruction) sida aan hormarineyno miisaaniyad dhaqaajisaa dugsiyadeena bulshada ka bilow “aasaaska” maalgelinta ee dhinaca nidaamka sida wanaagsan loo naqshadeeyay si ay u buuxiso baahiyada ardayda oo dhan. Fadlan hubi inaad dhameystirto sahanka oo dhan si markaas aan kuula wadaagno natiijooyinka. Mahadsanid!

Chris Reykdal
Chris Reykdal
Kormeeraha guud ee Waxbarashada Bulshada
 

Farriinta ka timid Chris Reykdal

 
Sahaminta 5 daqiiqo qaado.