Skip survey header

Miért idegenkedünk a nyelvektől?

1. Mit gondol, milyen tényezők magyarázzák, hogy Magyarországon kevesen beszélnek idegen nyelveket?
Space Cell IgenNem
A rossz nyelvoktatás a hibás?
Az oktatási rendszer egésze a hibás?
Azért nem tudnak többen idegen nyelveket, mert szegény és képzetlen a magyar társadalom?
Sokkal idegenebbek nekünk más országok nyelvei?
Történelmi okokból idegenkedünk a nyelvektől?
2. Kinek és miért fontos a nyelvtudás